Your address will show here +12 34 56 78
Young Updates

Wij zijn altijd al ontzettend campagnegericht geweest. Zowel voor onze evenementen als voor de werving van onze deelnemers, hebben wij altijd campagne gevoerd. Hierdoor is ons bereik de afgelopen jaren ontzettend toegenomen en hebben wij een creatieve en doelgerichte werkwijze ontwikkeld. In deze video dus meer over hoe werkgevers met deze werkwijze ondersteunen bij het in contact komen met onze doelgroep.

0

Young Updates

Het zijn geen makkelijke jaren geweest. Zo is de ontwikkeling van een maatschappelijke organisatie naar een (grotendeels) commerciële organisatie ons niet in de koude kleren gaan zitten. Wij zijn echter wel trots op de stappen die wij hebben gezet en de keuzes die wij hebben gemaakt. In deze video dus meer over deze ontwikkeling en hoe wij als sociale onderneming de markt van arbeidsbemiddeling en –communicatie zijn toegetreden.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS