Your address will show here +12 34 56 78
Zorgpersoneel

Start met talent

Een groot tekort aan zorgpersoneel terwijl er steeds meer ouderen zijn die zorg nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat de hogere opgeleide medewerkers geen tijd hebben voor de lichtere begeleidingstaken en dat de zorg voor de ouderen verschraalt. Tegelijkertijd is er een surplus aan mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen, omdat ze niet zijn opgeleid.

Wat als we deze twee gegevenheden combineren? Wat als hierin een oplossing ligt?

Bekijk onze video

Ontdek hier meer over ons initiatief

  • Text Hover
Werving & Selectie

Wij werven en selecteren mensen die moeilijk werk vinden omdat ze geen (zorg)opleiding hebben. Mensen die wel een zorghart en voldoende motivatie hebben. Wij wijzen ze de weg naar de zorg en bereiden ze daar zorgvuldig op voor. Zij komen met plezier in uw zorginstelling werken en zijn inzetbaar voor de lichtere begeleidingstaken in de zorg voor ouderen. Hiermee creëren zij ruimte voor uw hoger opgeleide medewerkers in hun kerntaken.

Deze talenten vinden geleidelijk hun eigen pad in de zorg. Ook zijn zij belangrijk in de door ouderen direct ervaren kwaliteit van zorg en bejegening. Wij versterken duurzaam uw personeelsbestand.

  • Text Hover
De Cursus

Ter voorbereiding op een betaalde baan als huiskamerondersteuner doorlopen onze talenten een cursus. Dit gebeurt in groepjes van zes mensen, die elkaar niet alleen versterken in hun leerproces maar ook de basis leggen voor een professionele kijk en werkwijze.

De cursus die de talenten doorlopen is bedoeld om hun zorghart aan te spreken en ze te leren dit ook om te zetten in concreet helpend gedrag. Ze bereiden zich in 10 dagdelen voor op hun nieuwe job als huiskamerondersteuner. Onderwerpen zijn onder meer ouderen en hun zorgbehoefte, een respectvolle bejegening en bewustwording van de werkplek. De blokken zijn een mengvorm van korte introducties, laagdrempelige rollenspelen, e-learnings, video-impressies en huiswerkopdrachten. Er wordt een sterk beroep gedaan op de motivatie en een actieve opstelling.

De juiste talenten

U krijgt toegang tot gemotiveerde nieuwe medewerkers die direct inzetbaar zijn.

De juiste aandacht

Uw ouderen krijgen in de huiskamer de liefdevolle aandacht die zij verdienen.

De juiste focus

Uw hoger opgeleid zorgpersoneel heeft meer aandacht voor hun kerntaken.

  • Text Hover
Het Resultaat

Uw zorginstelling krijgt de beschikking over gemotiveerde nieuwe medewerkers die zijn toegerust op hun taak als huiskamerondersteuner en bovendien direct inzetbaar zijn. De aan uw zorgen toevertrouwde ouderen krijgen daarmee de aandacht in de huiskamer die ze verdienen en het gevoel van veiligheid en geborgenheid neemt daarmee toe. De hoger opgeleide zorgmedewerkers krijgen meer ruimte voor hun kerntaken en daarmee ook erkenning voor hun positie. Bijna vanzelfsprekend ontstaat zodoende een eigen opleidingspotentieel voor de mensen die op termijn kunnen en willen instromen in vervolgopleidingen tot zorgprofessional.

Verder maken wij ook impact voor het talent en de maatschappij. Het talent wordt niet alleen herkend, maar ook herkend door middel van een betekenisvolle baan in een bijzondere omgeving waarbij de arbeidssatisfactie voor het oprapen ligt. Een springplank naar meer want zorgharten hebben nu eenmaal de neiging te groeien en dat leidt onvermijdelijk tot de vraag naar meer kennis, kunde en vaardigheden. De start van een beloftevolle toekomst. Tegelijkertijd dragen wij aan een inclusieve samenleving waarbij wij ons niet laten leiden door al of niet vermeende beperkingen. Dat doen we goed zo, met elkaar.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op.