Jobcoaching

JOVS 2014/2015: Een geslaagd eerste seizoen

In het seizoen 2014/15 hebben we in samenwerking met de gemeente Rotterdam de eerste editie van het Jouw Opstelling Voor Succes programma gelanceerd. Aan deze eerste editie hebben in totaal 12 jongeren deelgenomen. Met het programma hebben we in een periode van circa zes maanden de arbeidsmarktontwikkeling van de deelnemers (verder) in gang gezet en zijn zij uitgebreid ondersteund en begeleid bij het vinden van betaald werk of een opleiding. Onderstaand een korte opsomming van de resultaten van het seizoen 2014/15 in Rotterdam. 

 

– De totale deelnemersgroep bestond uit 12 jongeren. Vanuit deze groep hebben 6 jongeren zich zelf aangemeld vanuit de wervingscampagne van Young UP. Daarnaast zijn 6 jongeren aangemeld vanuit het Rotterdamse Jongerenloket.


– Gedurende het programma zijn (helaas) 3 jongeren uitgevallen. Dit hield in dat zij er zelf, vanwege diverse persoonlijke omstandigheden, voor hebben gekozen om het programma niet af te maken en dat hun deelname beëindigd is.


– Het programma is door de resterende 9 jongeren volledig afgemaakt. Vanuit deze groep zijn in totaal 5 jongeren uitgestroomd richting (betaald) werk en zijn 2 jongeren met een nieuwe (MBO) opleiding gestart. Daarnaast zijn de 2 resterende jongeren verbonden aan Jobhunters van het Werkgeversservicepunt Rijnmond om hen te voorzien van extra ondersteuning in hun banenjacht. Tevens kunnen zij blijven rekenen op (passende) ondersteuning en begeleiding vanuit het Jouw Opstelling Voor Succes nazorgprogramma.

 

Na afloop van het programma konden we rekenen op een positieve terugkoppeling vanuit de gemeente Rotterdam. Zo is geconcludeerd dat alle deelnemers die het programma hebben afgerond stappen hebben gemaakt op de participatieladder en dat het programma een zichtbare bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Mede daarom krijg het Jouw Opstelling Voor Succes programma een vervolg in Rotterdam en starten we in het seizoen 2015/16 met een nieuwe editie.


Vanaf deze plek willen we de gemeente Rotterdam ook bedanken voor het gestelde vertrouwen en de inhoudelijke samenwerking. We zijn er ontzettend trots dat de gemeente Rotterdam ervoor heeft gekozen om de samenwerking te continueren en we kijken er dan ook naar uit om wederom nieuwe hoogtepunten te creëren.

 

Op zoek naar meer informatie over Jouw Opstelling Voor Succes of nieuwsgierig naar onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van vacatures en nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Author


Avatar